Polisi Privasi

Mentakrifkan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi merujuk kepada sebarang maklumat, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda. Ini termasuk sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Untuk tujuan Notis Privasi ini, maklumat peribadi merangkumi maklumat peribadi yang sensitif, yang berkaitan dengan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan anda, pendapat politik, kepercayaan agama, dsb.

Notis Privasi

Notis Privasi ini menetapkan bagaimana Beblum.com.my (selepas ini dirujuk sebagai “ Beblum ”, “kami” atau “kami”), akan mengendalikan data maklumat peribadi menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) dan lain-lain undang-undang Malaysia.

Apakah Jenis Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul?

In order for us to operate efficiently and effectively to provide you with the best service possible, we may collect personal information from you which may include contact information about you, including but not limited to name, address(es), telephone number(s), email address(es) and other relevant contact information, identification details, transaction information, any information necessary to fulfill purchase of goods, information you provide us regarding your marketing preferences or in the course of participating in surveys, contests or promotional offers.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan boleh adalah secara wajib atau sukarela. Maklumat peribadi wajib ialah maklumat yang kami perlukan untuk urusan penjualan produk kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan maklumat peribadi yang wajib, kami tidak akan dapat menyempurnakan urusan penjualan produk kami kepada anda. Maklumat peribadi sukarela ialah maklumat yang tidak wajib untuk kami menyediakan urusan penjualan produk kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan kami maklumat peribadi secara sukarela, anda masih boleh membeli produk kami.
Kami tidak menerima atau menyimpan sebarang maklumat kad kredit/debit. Maklumat ini diambil dan diproses bagi pihak kami oleh pembekal gerbang pembayaran kami iaitu IPAY88, Split, Pace, Atome & Grabpay yang akan mengesahkan kredit/dana untuk kebenaran dan pembayaran.

Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi terus daripada anda apabila anda:

 • Isi borang pendaftaran kami dalam talian
 • Melanggan salah satu penerbitan kami (contohnya, surat berita dan brosur)
 • Mengisi borang pertanyaan dan maklum balas dalam talian
 • Mengisi mana-mana soal selidik kami
 • Membuat pembayaran untuk pesanan
Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda?

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda untuk digunakan untuk satu atau lebih tujuan berikut :

 • Untuk memproses dan mengesahkan pesanan anda
 • Untuk menyampaikan kepada syarikat penghantaran untuk menghantar produk kepada anda
 • Untuk tujuan pengenalan dan pengesahan
 • Untuk tujuan operasi dan pentadbiran
 • Untuk menyediakan sokongan dan perkhidmatan pelanggan
 • Untuk mengurus dan membangunkan perniagaan dan operasi kami
 • Untuk tujuan insurans
 • Untuk memahami keperluan dan tujuan anda
 • Untuk memudahkan penyertaan anda dalam , dan pentadbiran kami, sebarang acara termasuk promosi atau kempen peraduan
 • Untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan
 • Untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran)
 • Untuk menghantar maklumat kepada anda tentang produk dan perkhidmatan, tawaran promosi istimewa, surat berita; dan/atau borang kaji selidik dan soal selidik pelanggan
Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Sebagai sebahagian daripada penjualan produk kami kepada anda, pengurusan dan/atau pengendalian produk yang sama, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga seperti berikut:

 • Syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan dan/atau penasihat profesional kami
 • Syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta
 • Rakan perniagaan kami dan pihak lain untuk tujuan yang berkaitan secara langsung dengan tujuan mengumpul maklumat peribadi anda
 • Pihak lain yang anda telah memberikan kebenaran nyata atau tersirat anda tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada Beblum.
Pemasaran Langsung

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan anda maklumat tentang perkhidmatan dan/atau produk kami dan pihak ketiga , yang mungkin menarik minat atau manfaat anda, kecuali jika anda diminta sebaliknya.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda yang berkaitan kepada peniaga dan rakan kongsi strategik pilihan kami di mana persetujuan anda terlebih dahulu telah diperoleh dan tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada kami. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa perjanjian kami dengan penyedia perkhidmatan termasuk kewajipan privasi dan kerahsiaan yang sesuai.

Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda digunakan untuk tujuan pemasaran atau sekiranya anda mengubah fikiran anda berhubung dengan keputusan anda sebelum ini, sila hubungi kami di alamat e-mel yang diperincikan di penghujung Notis Privasi ini. Kami akan mematuhi arahan bertulis terkini anda kepada kami.

Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Anda Bekalkan Tidak Lengkap?

Di mana dinyatakan (contohnya dalam borang pendaftaran), adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses pesanan anda. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses pesanan anda atau memberikan khidmat produk kami kepada anda.

Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami. Di mana anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkaitan, tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami secara bertulis dengan menghantar e-mel kepada kami di hello@beblum.com.my .

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari selepas menerima permintaan bertulis anda. Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk pemprosesan sebarang permintaan akses tersebut. Yuran yang dikenakan ialah RM2.00 untuk setiap permintaan tanpa salinan data peribadi dan RM10.00 untuk setiap permintaan dengan salinan data peribadi. Seperti yang dinyatakan di atas, semua permintaan untuk akses kepada maklumat peribadi anda mesti diserahkan secara bertulis. Semasa menyampaikan permintaan anda, sila pastikan anda memasukkan nama penuh, alamat dan nombor telefon anda supaya kami dapat memastikan identiti anda, dan menyatakan dengan jelas jenis pertanyaan dan sumber asal pengumpulan data.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam situasi tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau apabila maklumat yang diminta adalah bersifat komersial yang sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda tentang sebab-sebab anda tidak dapat memenuhi permintaan anda.

Maklumat Yang Kami Kumpul Apabila Anda Melawat Kami Dalam Talian

Jika anda memilih untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan perniagaan dengan kami dalam talian dengan melayari www.beblum.com.my anda mungkin ingin mengetahui perkara berikut:

Laman Web Beblum

Apabila anda melawati Laman Web kami , kami mengumpul maklumat log internet standard dan butiran corak tingkah laku pelawat untuk memastikan bilangan pelawat ke pelbagai bahagian Laman Web. Maklumat sedemikian tidak dikaitkan dengan anda sebagai individu. Kami menggunakan maklumat sedemikian untuk menilai dan menambah baik ciri, pengalaman pelanggan dan kefungsian Laman Web kami .

Cookies

Kami mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web kami oleh anda daripada kuki. Kuki ialah paket maklumat yang disimpan dalam komputer anda yang membantu dalam navigasi laman web dengan menyesuaikan maklumat laman web yang disesuaikan dengan keperluan anda. Kuki itu sendiri tidak mengenal pasti pengguna individu, hanya komputer yang digunakan sahaja boleh. Anda tidak diwajibkan untuk menerima kuki. Jika anda bimbang, anda boleh menetapkan komputer anda sama ada untuk menerima semua kuki, untuk memberitahu anda apabila kuki dikeluarkan, atau untuk tidak menerima kuki pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, penolakan kuki boleh menjejaskan penggunaan laman web kerana kami tidak akan dapat memperibadikan aspek penggunaan anda.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Harap maklum bahawa Notis Privasi ini terpakai semata-mata untuk Laman Web kami dan tidak terpakai kepada mana-mana tapak web pihak ketiga yang anda boleh akses daripada Laman Web kami. Untuk menentukan cara tapak web pihak ketiga ini (cth. Twitter, Facebook, Pinterest dan Instagram) berurusan dengan Maklumat Peribadi anda, anda harus memastikan bahawa anda membaca dasar privasi platfom masing-masing.

Kemaskini pada Notis Privasi Kami

Kami berhak untuk menbuat sebarang pindaan Notis Privasi ini. Sila semak laman web kami secara berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang amalan kami yang paling terkini.

Butiran Perhubungan Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau maklum balas berhubung dengan Notis Privasi ini, sila hubungi kami 012-338 8428 pada waktu pejabat (antara 10.00 pagi hingga 5.00 petang – Isnin hingga Jumaat tak termasuk cuti umum).